ВІДПОВІДАЛЬНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО — СПРАВЕДЛИВЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ВСІХ

• Активна участь у громадському житті — почесно і престижно

• Повага до правових та етичних норм, визнання верховенства закону як основного регулятора міжлюдських відносин

• Толерантність, повага до прав і свобод людини

• Підтримка програм місцевих громад для популяризації історії, вивчення і збереження традиційних культурних цінностей

• Створення умов для виховання дітей у дусі поваги до України та українського, шани всіх національних культур

• Відповідальність кожного громадянина народжує відповідальне суспільство

 

Виявлення і практикування відповідальності в різних формах громадської активності сприяє зміцненню суспільства, неухильному поступу до спільних цінностей. Правові й етичні норми шануються в Україні як запорука розвитку.

 

Толерантність, повага до прав і свобод людини обумовлюється верховенством закону як основного регулятора відносин між людьми.

 

У місцевих громадах розробляються і впроваджуються програми для популяризації історії, вивчення і збереження традиційних культурних цінностей. Діти змалку мають шанобливо ставитися до традицій та історії рідного краю. Повага до України та українського, шана для всіх національних культур — основа мирного цивілізованого громадянського суспільства.