НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ — ЦІННИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

• Престиж і достойна оплата праці найманих робітників

• Всебічний соціальний захист найманих працівників і членів їхніх сімей

• Підтримка профспілок для удосконалення правових відносин працівників і роботодавців

• Заохочення найманих робітників до підвищення рівня кваліфікації, отримання нових професій

Наймані робітники мають відчувати цінність своєї праці. На всіх рівнях — від місцевої громади до держави — створюються гідні умови та забезпечується достойний рівень оплати праці робітників. Від того, наскільки якісно й сумлінно представники робітничих професій виконують свої обов’язки, залежить успіх підприємства, місцевої громади і держави.

 

Від того, наскільки наймані працівники та члени їхніх сімей соціально захищені, залежить темп позитивних змін у суспільстві.

 

Об’єднання найманих працівників для відстоювання професійних інтересів — дієвий інструмент удосконалення процесу виробництва. Наймані працівники всіляко заохочуються до підвищення рівня кваліфікації, саморозвитку, розширення і зміцнення професійної співпраці, отримання нових професій. Зміна роду діяльності в будь-якому віці — це ознака сміливості та внутрішньої сили людини.