ТУРБОТА ПРО ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ І ТИХ, ХТО ПОТРЕБУЄ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ

• Літні люди — скарбниця народної мудрості. Мудрість тягнеться до землі, літнім людям комфортно біля землі, і це — новий принцип сприйняття літніх людей

• Розробка програми заохочення літніх людей до нових способів зайнятості: мандрів, опанування нових умінь і навичок, активності в громадському житті

• Створення для літніх людей у місцевих громадах, передусім селах, осередків художньої самодіяльності, зокрема хорів та ансамблів, де можна демонструвати зразки фольклору і передавати досвід наступним поколінням

• Сприяння створенню центрів якісного дозвілля людей похилого віку, обладнання центрів комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет для можливості відеозв’язку

• Особливий контроль за якістю надання допомоги соціальними службами. Підтримка з місцевих бюджетів самотніх людей пенсійного віку. Адресна допомога літнім людям, що мають особливі заслуги перед місцевими громадами