ПРИНЦИПИ

Цілеспрямованість

 

Значний і надійний успіх складається з послідовності маленьких конкретних кроків і справ. Задача лідерів руху справедливості — спрямувати конкретний досвід локальної громади для досягнення глобальної цілі.

 

Єднання

 

Треба йти швидко — ідемо самі, хочемо дійти далеко — поєднуємо зусилля. Справедливість — основа поєднання намірів і зусиль задля позитивних змін. Політики в постійній комунікації з громадою розумно узгоджують зусилля всіх членів громади та мешканців країни для досягнення оптимального результату.

 

Професіоналізм

 

Професіоналів оцінюють за їхніми справами. Лікарі практикують і вдосконалюють медицину. Вчителі навчають і виводять на новий рівень освіту. Гірники і металурги видобувають руду, плавлять метал і підвищують стандарти гірництва і металургії. Фермери вирощують тварин і рослини та піднімають рівень агробізнесу. Кожен розвивається в професії та розвиває професію.

Дієвість

 

Без справи немає результату. Діяти, а не чекати. Діяти, а не вагатися. Діяти, а не лише критикувати. Результат дають справи і дії, а не обіцянки і мрії. Дія — один із ключових принципів успішного розвитку. Дієвість — один із ключових маркерів для оцінки руху справедливості.

 

Відповідальність

 

Беремо на себе відповідальність за кожне своє рішення, бо воно впливає на інших, і турботу про тих, хто не може подбати про себе. Беремо відповідальність, керуючись принципом справедливості.

 

Порядок і дисципліна

 

Дисципліна і порядок є необхідними умовами існування і розвитку суспільства. Порядок визначає напрямок докладання спільних зусиль. Дисципліна забезпечує необхідний розподіл зусиль і результатів діяльності членів громади і мешканців країни. Порядок і дисципліна базуються на справедливості як засадничому принципі та належать до сфери відповідальності професіоналів у кожній галузі. За порядок і дисципліну в суспільстві глобальну відповідальність несуть політики.