РОЗВИТОК ДІТЕЙ ЯК ОСНОВИ МАЙБУТНЬОГО НАРОДУ

• Дитина — центр уваги місцевої громади і держави

• Планування народження дитини — початок її здорового розвитку

• Створення умов для всебічного розвитку дитини

• Заохочення до створення сім’ї і виховання дітей у сім’ях

• Підтримка багатодітних сімей

• Боротьба з сирітством, заохочення до всиновлення

• Посилення контролю за життям дітей у неблагополучних родинах

• Захист дитини від насилля в сім’ї

• Посилення захисту дітей від впливу шкідливих товарів, послуг і явищ культури

 

Головна увага місцевої громади і держави має зосереджуватися на дитині. Ставлення до дітей — це ставлення до майбутнього. Ми — за планування дитини, оскільки так забезпечується її осмислений, здоровий розвиток. Інтелектуальний і фізичний розвиток дитини від перших років життя забезпечують різні форми зайнятості.  

 

Народжуваність в Україні має перевищувати смертність. Тому необхідні місцеві та державні програми мотивації молоді до народження дітей, підтримки багатодітних сімей та одночасно — для запобігання і боротьби з сирітством. Економічно, соціально і психологічно оптимальна форма виховання дітей — родина. Підтримка будинків сімейного типу для сиріт, заохочення до усиновлення та популяризація сімейних типів виховання — наш пріоритет.

 

Ми спрямовуємо зусилля на вдосконалення стандартів контролю життя дітей у неблагополучних родинах. Захистити дітей від насильства в сім’ї — означає захистити від насильства наступні покоління, ми активно обстоюємо посилення механізмів захисту.

 

Мешканці України, і діти передусім, потребують захисту від впливу товарів, послуг і явищ культури, які несуть розлад у розум і душу. Свобода думки і слова не означає вседозволеність і безкарність, наш рух — у напрямку контролю негативного впливу.