РОЗВИТОК НАУКИ — ІНВЕСТИЦІЯ В КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНЕ МАЙБУТНЄ

• Інвестиції у вітчизняну науку в рази вигідніші, ніж купівля готових технологій за кордоном

• Державна підтримка науки на принципах субсидування

• Залучення бізнесу до партнерства у наукових проектах. Держава та великий бізнес — партнери в наукових проектах національного та міжнародного рівня

• Підтримка молодих науковців. Будувати наукову кар’єру в Україні — престижно

• Забезпечення науковцям гідних умов та оплати праці

• Наука як практика: посилена увага до наукових праць прикладного характеру, оснащення лабораторій найсучаснішим обладнанням, передплата провідних видань

• Допомога науковцям у захисті авторських прав, залучення інвестицій у найбільш вигідні практичні проекти

• Інтеграція української науки у світову, повернення Україні іміджу країни з колосальним науковим ресурсом

• Науковець — інтелектуальний авторитет суспільства   

 

Наука робить суспільство сучасним і незалежним. Ми сприяємо інве­стиціям у науку, бо ростити власних науковців і створювати умови для відкриттів та розробок у довгостроковій перспективі вигідніше, ніж купувати готові технології за кордоном.

 

Держава має підтримувати науку на принципах субсидування. Водночас підприємці заохочуються до партнерської участі в наукових проектах. Держава та великий бізнес співпрацюють у наукових проектах національного та міжнародного рівня.

 

Достойна оплата праці, соціальні гарантії, усебічний захист науковців — те, що забезпечується першочергово. Науковцям гарантується допомога в захисті авторських прав на розробки, залучаються інвестиції в найцікавіші проекти. Найбільшої підтримки потребують молоді науковці, для яких створюється мотивація залишатися та будувати кар’єру в Україні.

 

Практичне спрямування науки підтримується і заохочується. До наукових праць прикладного характеру виявляємо найпильнішу увагу, оснащуємо лабораторії найсучаснішим обладнанням, передплачуємо провідні наукові видання.

Інтегруємо українську науку та науковців у світову спільноту, повертаємо Україні імідж країни з колосальним науковим потенціалом. Підносимо авторитет українського науковця як рушія інтелектуального розвитку.