СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТИ

• Навчання й освіта — інвестиція в себе і суспільство, а не в диплом

• Відновлення престижу професії вчителя, підтримка новаторів, досліджень

• Учителі — ефективні натхненники і менеджери, адміністрація навчального закладу — професіонали із сучасним баченням освітнього процесу і ринку

• Підвищення рівня доходів працівників освітньої сфери, заохочення до обміну досвідом усередині країни та за кордоном

• Моніторинг якості освіти на державному та місцевому рівні

• Підвищення конкурентоздатності закладів освіти всередині країни, визнання дипломів українських вищих навчальних закладів за кордоном.

• Підтримка програм додаткової освіти населення, мотивування громадян до самоосвіти

• Ринкові принципи організації освітнього процесу, розширення мережі приватних шкіл і вищих навчальних закладів

• Заохочення підприємців, які пропонують приватну альтернативу вищої освіти та інвестують кошти в освітні проекти

• Популяризація читання як виду відпочинку

 

Успіх і зайнятість людини і суспільства напряму залежать від рівня і якості освіти. Тому можливості отримання освіти — частина стратегічного розвитку людини, місцевої громади і держави. Освіта забезпечує економічний добробут і самореалізацію особистості, несе користь місцевій громаді, працює на престиж держави.

 

Місцева громада і держава на своїх рівнях постійно моніторять якість освіти, застосовують систему стимулювання для її поліпшення. Необхідна належна увага до якості освіти у навчальних закладах усіх рівнів, тісна взаємодія з роботодавцями, реагування на попит ринку праці.

 

Освітній процес має організовуватися на ринкових принципах. Учителі з ретрансляторів знань мають перетворитися на ефективних натхненників і менеджерів, адміністрація навчального закладу — на професіоналів із сучасним баченням освітнього процесу і ринку.

 

Учителі — шановані й авторитетні представники місцевих громад. Учителі-новатори, професіонали із сучасним баченням освітнього процесу мають очолити зміни освітньої системи. Рівень доходів освітян має вирости до рівня, вищого за середній. Для ефективного обміну досвідом у країні та за кордоном запроваджуються і підтримуються грантові програми.

Ми — за реформування вищої освіти для забезпечення розвитку інклюзивної освіти, посилення у вищій освіті рівня вивчення української та іноземних мов, правничих наук, особливо наук про права людини.

 

Підвищення конкурентоздатності закладів освіти в Україні і визнання дипломів українських вищих навчальних закладів за кордоном — один із пріоритетів в освіті. Ми сприяємо підприємцям, які пропонують приватну альтернативу вищої освіти та інвестують кошти в освітні проєкти.

 

Освітня, наукова міграція — не менш загрозлива, ніж трудова. Ми — за створення умов для самореалізації науково-педагогічних працівників у своїй громаді.

 

Пріоритет інноваційного розвитку вищих навчальних закладів — партнерство з бізнесом та запровадження гнучких методик викладання, інтеграція до міжнародної освітньої спільноти.

 

Для всіх охочих мають бути створені різноманітні можливості та програми підтримки додаткової освіти. Популяризація самоосвіти і читання як видів відпочинку.